Du er her: Forside

ValdJb.1-25

Forkortelse på seddel
ValdJb.1-25
Indtastet forkortelse
ValdJb.
Kilde
Kong Valdemars jordebog; hovedstykket
Håndskrift/tryk

Kongehusets og rigets arkiv C8; (KB ms.phot. 12,4)

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1320
Tekstoplysninger
Afskriver: Jens Jyde. If. JKS har GO udnyttet ordstof herfra, som må anses for at være proprialt. Det gælder især sammensatte proprier, hvor GO ofte har opfattet sidsteleddet som et appellativ
Udgave

Aakjær, S. (red.): Kong Valdemars Jordebog 1 - 3. København 1926-1943

Område

Økonomi

Seddelindretning
Udgavens tekst er fotokopieret direkte på sedlerne
Tekstdatering
1231; enkelte lidt senere tilføjelser (ca. 1240) i hovedstykkets afsnit om Falster (udg. s. 16-17); mageskiftet med Odensebispen (udg. s. 17) endnu senere, ca. 1290
Litteraturhenvisning

Gissel, S. (red.): Falsterundersøgelsen. Det nordiske Ødegårdsprojekt, publikation nr. 16. Bd. 1, s. 31-53. København 1989

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.