Du er her: Forside

SøndEv.001-169

Forkortelse på seddel
SøndEv.001-169
Indtastet forkortelse
Sv. Postil.8:
Kilde
Søndags-Evangelier
Håndskrift/tryk

GkS1390,4

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1450
Tekstoplysninger
Hverken i arbejdseksemplaret eller ved gennemslagene kan der findes oplysninger om de påførte svenske forlægstekster; en række opslag har vist, hvad Sv.A, Sv.B og Sv.C betyder, se nedenfor. Foruden de to første nævner Ejder i indledningen til Sv. Post.8 s. 11 Cod.Upps.C56 (udgivet som Svenska Medeltidspostillor 3) som nært beslægtet tekst
Udgave

Ejder, Bertil (red.): Svenska Medeltidspostillor Del 8. Lund 1983

Område

Religion

Seddelindretning
Bibelteksterne er synoptisk gengivet med Vulgatateksterne; svenske forlægsgloser er påført
Fremmedsproget paralleltekst

BirgRev.(1492) > lat. BirgRev. ="" Revelationes Sancte Birgitte. Lübeck 1492

Birg.UpB. > fsv. BirgUpb. ="" Klemming, G.E. (red.): Heliga Birgittas uppenbarelser. SSFS. Bd. 1-5. Stockholm 1857-84

Sv.A ="" Cod.HolmA27, efter Klemming, G.E. (red.): Svenska Medeltidspostillor 2. SSFS 75-76. Stockholm 1880

Sv.B ="" AM787,4 efter Klemming, G.E. (red.): Svenska Medeltidspostillor 1. SSFS 73-74. Stockholm 1879

Sv.C ="" Cod.HolmA3, efter Geete, R. (red.): Skrifter till uppbyggelse. SFSS 36, s. 311-345. Stockholm 1904-05

Vulg. > lat. Vulg. ="" Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem, iussu Pii P.P.XI, cura et studio monachorum Benedicti commissionis pontificae a Pio P.P.X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S.R.E. Cardinale edita. Roma 1926sqq.

Tekstdatering
ca. 1450(!)
Litteraturhenvisning

Brandt, C.J. (red.): Kirkeårets Söndags-Evangelier med Udlæggelse, fra Advent til Langfredag. København 1865 (="" 3.del af Dansk Klosterlæsning fra Middelalderen 1. København 1865)

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.