Du er her: Forside

Post

Forkortelse på seddel
Post
Indtastet forkortelse
Postil.
Kilde
Den skånske Postil fra Bekkaskogh
Håndskrift/tryk

Cod.Upps.C56,4

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1450
Tekstoplysninger
Datering fra Brøndum-Nielsen, J. 1959, s. 116, som s. 17 oplyser om afsnitsopdeling, tekstindhold, afskriverhænder og paralleltekst. 3 skriverhænder (2 hovedhænder + 1 tredje hånd). Nordøstskånsk (bortset fra afsnit J og F), formodentlig Bekkaskogh. Oversat fra svensk. Nært beslægtet med SøndEv
Udgave

Klemming, G.E. (red.): Svenska Medeltids-Postillor 3. SSFS 23. Udgave af Cod.Upps.C56,4

Område

Religion

Seddelindretning
Synoptisk med svensk forlægstekst og for bibelstedernes vedkommende tillige med Vulgata-teksten. Gennemslagene har ofte henvisning til parallelsteder i SøndEv
Dansk paralleltekst

Gennemslagene har ofte henvisning til parallelsteder i SøndEv

Fremmedsproget paralleltekst

BirgRev. (1492) > lat. BirgRev. ="" Revelationes Sancte Birgitte. Lübeck 1492

Post.(hs.) > lat. Post. ="" Latinsk tekst i håndskriftet

Post.(ms.) > lat. Post. ="" Latinsk tekst i håndskriftet

SvA ="" SSFS 24, h. 2

SvB ="" SSFS 24, h. 1

SvC ="" SSFS 39

SvD ="" SSFS 25

SvE ="" SSFS 24, h. 5

SvF ="" Samlaren, bd. 34 (Årgang 1913)

SvG ="" ANF 68, s. 153-177. 1959

SvH ="" SSFS 24, h. 4

Vulg. > lat. Vulg. ="" Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem, iussu Pii P.P.XI, cura et studio monachorum Benedicti commissionis pontificae a Pio P.P.X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S.R.E. Cardinale edita. Roma 1926sqq.

Tekstdatering
ca. 1450(!)
Litteraturhenvisning

Brøndum-Nielsen, Johs. 1959: "Fra Skaanes Senmiddelalder". Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af hans majestæt kong Frederik IX's 60 aars fødselsdag den 11. marts 1959

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.