Du er her: Forside

Mandev

Forkortelse på seddel
Mandev
Indtastet forkortelse
Mandeville.
Kilde
Mandevilles Rejse
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.M307 (tidligere K31)

Håndskriftdatering/trykår
1459
Tekstoplysninger
Datering fra KLNM.11, sp. 310.Samme skriver som Dyrerim og Sagnkr. i K46 (Olavus Jacobi). Sedlernes og udgavens oplysning om at begyndelsen af teksten er en afskrift fra 1534 er forkert.
Udgave

Lorenzen, M. (red.): Mandevilles Rejse i gammeldansk Oversættelse tillige med En Vejleder for Pilgrimme, s. 1-206. København 1882

Område

Religion

Naturkundskab

Dansk paralleltekst

C ="" Ænyd. C ="" afskrift fra 1584; udnyttes ikke

D ="" Ænyd. D ="" afskrift fra 1575-1600; udnyttes ikke

Ænyd. E ="" afskrift fra 1575-1600; udnyttes ikke

Fremmedsproget paralleltekst

Lat. A ="" Itinerarius domini Johannis de mandeville militis. Strassburg 1483. KB inkunabel 2616

Lat. B ="" uden titel i KBs katalog. KB inkunabel 2614

Lat. C ="" Iohannis de monte villa Itinerarius in partes Iherosoliminitanas. Et in vlteriores transmarinas. Köln ca. 1500. KB inkunabel 2615

Lat. ms. ="" GkS445,2 fra 1400-1500

Eng. ="" Mandeville's Travels 1-2 (Translated from the French of Jean d'Outremeuse) Edited from MS. Cotton Titus c.XVI in the British Museum By P. Hamelius. London 1919. Manuskriptet fra 1410-1420

Tekstdatering
1444 (udg. s. XLVf.) el. 1434 (Kroman 1962).
Litteraturhenvisning

AS har gennemset Riant, Paul: Skandinavernes Korstog og Andagtsrejser til Palæstina. 1868. Der er intet af interesse for VejlPilgr.

AS har efterset Kålund, Kr.: "En islandsk Vejviser for Pilgrimme fra 12. århundrede". Årbøger for nordisk Oldkyndighed 1913, s. 94ff. Artiklen er uden interesse for vort arbejde

Kroman, Erik (red.): Corpus Codicum Danicorum IV, s. XXI-XXII. København 1962.

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.