Du er her: Forside

KærlSt

Forkortelse på seddel
KærlSt
Indtastet forkortelse
KærlSting.
Kilde
Kærlighedens Sting (oversættelse af Stimulus Amoris)
Håndskrift/tryk

AM783,4 (Grinderslev-håndskriftet), bl. 271r-311v

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Datering fra Skautrup, P. 1947, s. 25. Proveniens: Salling, Grinderslev. Oversættelse af Bonaventuras Stimulus Amoris
Udgave

Det danske Sprog- og Litteraturselskab (red.): Bonaventura. Tre skrifter i gammeldansk oversættelse. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog. København 1968

Område

Religion

Seddelindretning
Opstillet synoptisk med latinsk forlægstekst, dvs. lat. A og lat. G. Latinske varianter fra lat. A-F påført, ligesom svensk forlægstekst. Bibelhenvisninger anført på sedlerne
Fremmedsproget paralleltekst

A > lat. A ="" Stimulus divini amoris. Køln 1502

B > lat. B ="" Stimulus divini Amoris. Køln u.å. (ca. 1500)

C > lat. C ="" Stimulus diuini amoris. Antwerpen u.å. (ca. 1504)

D > lat. D ="" Bonaventura: Opera omnia. Lyon 1668. (optryk af vatikanudgaven 1588-96)

E > lat. E ="" Cod.Upps.C191 (fra 1400-1500)

F > lat. F ="" Cod.Upps.C77 (fra 1400-1425)

L > lat. L ="" varianttekst i lat. G, hjemmehørende i Biblioteca Laurentiana i Firenze

M > lat. M ="" varianttekst i lat. G, hjemmehørende i Milano el. München (lat. G er uklar)

Lat. (med bladbetegn.) > lat. A ="" Stimulus d. Amoris. Køln 1502

Lat. (med sidebetegn.) > lat. G ="" Stimulus Amoris Frater Jacobi Mediolanensis (Bibliotheca Franciscana Ascetica 4). Quarrachi 1905

Sv. ="" Geete, R. (red.): Skrifter till uppbyggelse. SFSS 36, s. 1-110. Stockholm 1904-05

Tekstdatering
ca. 1500(!)
Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.