Du er her: Forside

BønneB.I.076-151

Forkortelse på seddel
BønneB.I.076-151
Indtastet forkortelse
JNielsd. (Bønneb.1:
Kilde
Johanne Nielsdatters Tidebog
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.A42 (Ms.phot. 17,8)

Håndskriftdatering/trykår
1475-1500
Tekstoplysninger
Teksten er udnyttet dels som hoved-, dels som varianttekst
Udgave

Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 1, s. 76-151. København 1945-1946

Område

Religion

Seddelindretning
1 seddel (I a17.III) synoptisk opstillet med latinsk forlæg. KMNs tekstrettelser anført
Dansk paralleltekst

Oplysninger om varianttekst(er) må søges i arbejdseksemplaret

Fremmedsproget paralleltekst

Seddel I a17.III: latinsk tekst fra Bønneb.2:327 (AM418,12)

Tekstdatering
1475-1500(!)
Litteraturhenvisning

Nielsen, Karl Martin: "Tre jyske bønnebøger". Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956. S. 223-237. Århus 1956.

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.