Du er her: Forside

Bonav.Medit

Forkortelse på seddel
Bonav.Medit
Indtastet forkortelse
BonavMedit.
Kilde
Giovanni di Fidanza Bonaventura (1217?-74) "Meditationes vitae Christi" (Betragtninger over Christi liv) i gammeldansk oversættelse
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.A31

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Teksten er oversat fra svensk, meget svenskpræget og fejlfyldt
Udgave

Det danske Sprog- og Litteraturselskab (red.): Bonaventura. Tre skrifter i gammeldansk oversættelse. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog. København 1968

Område

Religion

Seddelindretning
Synoptisk anførelse af svensk forlægstekst. Med blæk påført latinsk forlægstekst
Fremmedsproget paralleltekst

Sv. ="" Klemming, G.E. (red.): Bonaventura Betraktelser öfver Christi Lefverne. SSFS 15. Stockholm 1860

Lat.A ="" Sancti Bonaventurae .. Operum. Tomus Sextus (pars secunda): 382v - 400r. Mogvntice 1609. Nunc primum in Germania post correctiss. Romanam Vaticanam editionem impressus

Lat.B ="" Bonaventura: Meditationes vitae Christi. Venezia 1497. KB inkunabel nr. 817

Lat.C ="" Bonaventura: Meditationes vitae Christi. Paris ca. 1492. KB inkunabel nr. 813

Tekstdatering
ca. 1500(!)
Litteraturhenvisning

Bonaventura, Visdommens veje: fire skrifter af Bonaventura; oversat med et indførende essay af Jørgen Pedersen. Museum Tusculanum. København 1992 (Platonselskabets skriftserie; 11)

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.