Du er her: Forside

HellKv

Forkortelse på seddel
HellKv
Indtastet forkortelse
HelligeKv.
Kilde
De hellige Kvinder
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.K4

Håndskriftdatering/trykår
1480-1485
Tekstoplysninger
Udgavens s. 92 er udnyttet som paralleltekst til Fragm.(Cambr.)
Udgave

Brandt, C.J. (red.): De hellige Kvinder, en Legende-Samling. København 1859 (="" 2. del af Dansk Klosterlæsning fra Middelalderen 1. København 1865 (sic))

Område

Religion

Seddelindretning
Sedlerne er påført forlægs- og paralleltekster
Dansk paralleltekst

Udgavens s. 1-8: JesuBarndB

Udgavens s. 29-37: BønneB.3, s. 416f

Udgavens s. 38-51: BønneB.3, s. 419f

Udgavens s. 41-42 og 50-51: Fragm.(Cambr.)

Udgavens s. 46-47og 49-50: Fragm.(Huskv.I)

Udgavens s. 56-58: Fragm.48-52

Udgaven s. 60-68: BønneB.3, s. 468f

Udgaven s. 69-73: BønneB.3, s. 195f

Udgaven s. 74-81: BønneB.3, s. 243f

Udgaven s. 82-87: SjT.15-17

Fremmedsproget paralleltekst

LegAur > lat. LegAur. ="" ?Graesse, Th. (red.): Jacobus a Voragine: Legenda aurea. Lipsiae 1843 [betegnelsen er fundet på seddel til HellKv.78]

Udgavens s. 1-12: PseudoMatt > lat. PseudoMatt. ="" Thilo, J.C. (red.): Evangelium Pseudo-Matthæi. Codex apocryphus Novi Testamenti I. 1832

Udgavens s. 12-19: Vulg. > lat. Vulg. ="" Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem, iussu Pii P.P.XI, cura et studio monachorum Benedicti commissionis pontificae a Pio P.P.X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S.R.E. Cardinale edita. Roma 1926sqq.

Udgavens s. 20-23: Lat. ="" Tischendorf, C. (red.): Apocalypses apocryphae, s. 124-136. Leipzig 1866

Udgavens s. 24-28: Lat. ="" Brandes, H. (red.): Visio S. Pauli, s. 75-80. Halle 1885

Udgavens s. 29-37: Lat.A ="" Nachträge zur älteren deutschen Litteratur von Kürschners deutscher National-Litteratur Band 162. Stuttgart 1882-1898

Udgavens s. 29-37: Lat.B ="" Mombritius, B.: Sanctuarium Tome 2; vm 4v,b-vm 8r,a. Milano uden år, før 1480. KB inkunabel nr. 2819

Udgavens s. 38-51: Lat.A ="" (fotostat af) hs. Lat. 12414 i Bibliotheque Nationale, Paris; fol. 192v-199r

Udgavens s. 38-51: Lat.B ="" (fotostat af) hs. Lat. 15437 i Bibliotheque Nationale, Paris; fol. 59r-64r

Udgavens s. 38-51: Lat.C ="" (fotostat af) hs. Lat. 3851A i Bibliotheque Nationale, Paris; fol. 48r-52r

Udgavens s. 38-51: Lat.D ="" Acta Sanctorum (Julii, Tomus quintus), s. 524-528. Antwerpen 1727

Udgavens s. 52-59: Lat. ="" Étude sur le legendier romain par Hippolyte Delehaye, s. 194-220. Bruxelles 1936

Udgavens s. 60-68: Lat.A ="" Varnhagen, H. (red.): Zur Geschichte der Legende der Katharina von Alexandrien, s. 10-18. Erlangen 1891

Udgavens s. 60-68: Lat.B ="" Knust, H. (red.): Geschichte der Legenden der heiligen Katharina von Alexandrien, s. 232-314. Halle 1890

Udgavens s. 60-68: Lat.C ="" Mombritius, B.: Sanctuarium Tome 1; fol. 160r-162v. Milano uden år, før 1480. KB inkunabel nr. 2819

Udgavens s. 69-73: Lat. ="" Mombritius, B.: Sanctuarium Tome 2; fol. 57r-58v. Milano uden år, før 1480. KB inkunabel nr. 2819

Udgavens s. 74-81: Lat.A ="" Migne: Patrologia Latina 17, sp. 814-821. Paris 1879

Udgavens s. 74-81: Lat.B ="" Mombritius, B.: Sanctuarium Tome 1; fol. 18r-20r. Milano uden år, før 1480. KB inkunabel nr. 2819

Udgavens s. 82-87: Lat.A ="" Historie Sanctorum (et tillæg til Legenda Aurea). Köln 1483. KB inkunabel nr. 2182

Udgavens s. 82-87: Lat.B ="" Mombritius, B.: Sanctuarium Tome 2; fol. 204v-210r. Milano uden år; før 1480. KB inkunabel nr. 2819

Udgavens s. 82-87: Mnt. ="" De Seelen Trost; Thott58; fol. 5r,b-5v,b

Udgavens s. 88-91: Lat. ="" Migne: Patrologia Latina 73, sp. 691-694. Paris 1879

Tekstdatering
1480-1485
Litteraturhenvisning

Holt Larsen, B.: "Datering af håndskrifter ved hjælp af vandmærker". DSt. 1968, s. 5-16

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.