Du er her: Forside

HarpK

Forkortelse på seddel
HarpK
Indtastet forkortelse
HarpK.
Kilde
Harpestreng Urtebog. Hs. K
Håndskrift/tryk

NkS66,8

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1300
Tekstoplysninger
Knud Jul-håndskrift. Harpestreng dør 2/4 1244
Udgave

Kristensen, M. (red.): Harpestræng. Gamle danske Urtebøger, Stenbøger og Kogebøger, s. 105-173. København 1908-1920

Område

Medicin

Yderligere oplysninger om teksten
Studér Middelalder på Nettets baggrundsstof
Udgave af kilden
Studér Middelalder på Nettets udgave af kildeteksten
Seddelindretning
Synoptisk opstilling af HarpS, HarpA og HarpK (evt. HarpL) + latinsk forlægstekst + varianter fra HarpC og HarpB; de svenske tekster er kun inddraget til HarpS kap. 1-17 med varr., foruden til påfaldende passager i de senere partier
Dansk paralleltekst

HarpA, HarpL og HarpS, samt HarpB og HarpC; se artikler på disse

Fremmedsproget paralleltekst

Sv. 3-10 > fsv. AM45 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 3-10. AM 45,4, ca. 1450

Sv. 11-50 > fsv. C601 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 11-50. Cod.Upps.C601, 1450-1500

Sv. 51-152 > fsv. Huss ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 51-152. Cod.Holm.Huss, 1500-1525

Sv. 153-163 > fsv. A31 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 153-163. Cod.Holm.A31, 1450-1500

Sv. 164-181 > fsv. Benz.19 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 164-181. Cod.Upps. Benz.19, ca. 1450

Sv. 182-195 > fsv. AM792 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 182-195. AM 792,4, ca. 1450

Sv. 196-399 > fsv. Link. ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 196-399. Linköping-håndskriftet M5, 1500-1525

Sv. 400-410 > fsv. Grensh. ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 400-410. Codex Grensholmensis, ca. 1500

Sv. 446-449 > fsv. Benz.22 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 446-449. Cod.Upps. Benz.22, ca. 1450

Sv. 450-453.6 > fsv. Trolle ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 450-453.6. Arvid Trolles lovbog, Cod.Holm.B4 (gl. signatur, ny ikke oplyst), ca. 1450

Sv. 453.10-17 > fsv. 1480 ="" Klemming, G.E. (red.): Läke- och Örteböcker. SSFS 28. Stockholm 1883-88, s. 453.10-17. Tilskrift i Psalter, trykt i Lübeck 1480 (ingen nærmere oplysninger)

G > lat.G ="" latinsk kommentar i udgaven ca. 1520 if. seddel i arbejdseksemplaret; ingen nærmere oplysninger; udnyttes ikke

Lat.A ="" Macer Floridus, De viribus herbarum. Una cum Walafridi Strabonis .. Leipzig 1832; teksten fra kort efter 1100

Lat.B ="" Constantini Africani Post Hippocratem et Galenum .. 1536; teksten fra før 1085 (C.A.s død)

Lat.C ="" Henricus Dacus, De Simplicibus Medicinis Laxativis. København 1914; teksten fra ca. 1200

Tekstdatering
1200-1300
Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.