Du er her: Forside

Gårdsret

Forkortelse på seddel
Gårdsret
Indtastet forkortelse
Gårdsret.
Kilde
Den gamle gårdsret
Håndskrift/tryk

AM451,12

Håndskriftdatering/trykår
1480
Tekstoplysninger
Johannes Thun, Horsens. RigsL.2 har en stor mængde varianttekster, især fra svenske samlinger, som ikke er udnyttet af GO
Udgave

RigsL.2

Område

Jura

Seddelindretning
Sedlerne er påført varianter fra en række håndskrifter efter Kolderup-Rosenvinge
Dansk paralleltekst

A ="" AM9,4; 1470; RigsL.2: Ac3

B ="" AM10,8; 1490; RigsL.2: Ao1

C ="" AM36,4; ca. 1450; RigsL.2: Ad1

D ="" GkS3123,4; 1475-1500; RigsL.2: Bb2

E ="" GkS3124,4; 1500-1550; RigsL.2: Al2

F="" AM22,8; ca.1500; RigsL.2: Ap1

G ="" AM3,4; 1475-1500; RigsL.2: Aq

H="" AM8,8; 1534-88, citeres ikke

I ="" AM17,8; 1472; RigsL.2: ikke inddraget, da teksten slutter sig til den for Finland gældende Viborg-redaktion

K ="" GkS3127,4; eftermiddelalderlig, citeres ikke

L ="" GkS3133,4; 1575, citeres ikke

M ="" Mathias Brandis udgave af JyL 1504; RigsL.2: Ak4

N ="" Ghemens udgave af ErL 1505; RigsL.2: Ac6

O ="" Thott1977,4; 1500-1600; RigsL.2: ikke inddraget, da teksten henføres til den for Finland gældende Viborg-redaktion (RigsL.2, s. 30)

Tekstdatering
Senest 27/6 1417
Litteraturhenvisning

Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. (red.): Samlinger af Gamle danske Love 4, s. 23-36. København 1827

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.