Du er her: Forside

2Mos. .. (GldBib.)

Forkortelse på seddel
2Mos. .. (GldBib.)
Indtastet forkortelse
GldBib. 2Mos.
Kilde
Den gammeldanske Bibeloversættelse 2. Mosebog
Håndskrift/tryk

Thott8,2

Håndskriftdatering/trykår
1475-1500
Udgave

Molbech, C. (red.): Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første Bøger, fordanskede efter Vulgata, s. 112-213. København 1828

Område

Religion

Seddelindretning
Synoptisk med Vulgata og evt. andre forlæg
Fremmedsproget paralleltekst

CatholB. > lat. Cathol. ="" Johannes Balbus de Janua: Catholicon. Ed.: Petrus Aegidius de Venetiis. [Lyon] 1491. KB inkunabel nr. 492

CatholSv. > fsv. Cathol. ="" Neuman, E. (red.): Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. SSFS 45,1-3. Uppsala 1918-20 (jf. den opfølgende udgave, som GO ikke har udnyttet, Tjäder, B. (red.): Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, hand 3. SSFS 45,4. Uppsala 1994)

GlossaInt.(Vulg.(1498)) > lat. GlossaInt. ="" Biblia latina cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus Nicolai de Lyra. Basel 1498. KB inkunabel nr. 697

Mammotr. > lat. Mammotr. ="" Johannes Marchesinus: Mammotrectus super Bibliam. Venezia 1479. KB inkunabel nr. 2639

PostLyra > lat. PostLyra ="" jf. ovf. under GlossaInt

Stjórn > vn. ="" Unger, C.R. (red.): Stjorn. Gammelnorsk bibelhistorie. Christiania 1862

SvBib.I > fsv. Bib. ="" Klemming, G.E. (red.): Svenska medeltidens bibel-arbeten 1. SSFS. Stockholm 1848. (Thott4,4 fra 1430'rne)

SvBib. .. var. > fsv. Bib.var. ="" Klemming, G.E. (red.): Svenska medeltidens bibel-arbeten 1, s. 525-563. SSFS. Stockholm 1848. (Cod.Holm.A1 fra 1526)

Vulg. > lat. Vulg. ="" Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem, iussu Pii P.P.XI, cura et studio monachorum Benedicti commissionis pontificae a Pio P.P.X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S.R.E. Cardinale edita. Roma 1926sqq.

Tekstdatering
1475-1500 (KLNM.1, sp. 519)
Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.