Du er her: Forside / Ordsøgning

RomD.I. .. (Iv.K47v

Forkortelse på seddel
RomD.I. .. (Iv.K47v
Indtastet forkortelse
ILøverid. HolmK47 (RomD.1:
Kilde
Ivan Løveridder efter K 47
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.K47

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Noreens rettelser af Brandts læsninger (i Studier rörande Eufemiavisorna bd. 2 og 3) er indført i teksten uden bemærkninger, medmindre uoverensstemmelsen er væsentlig; i så fald skrives Noreens form også i teksten, men efterfulgt af [Noreen; xxx udg.]. Den danske tekst er oversat efter svensk forlæg, jf. Noreens udgave
Udgave

Brandt, C.J. (red.): Romantisk Digtning fra Middelalderen, 1, s. 1-204. København 1869

Område

Skønlitteratur

Yderligere oplysninger om teksten
Studér Middelalder på Nettets baggrundsstof
Udgave af kilden
Studér Middelalder på Nettets udgave af kildeteksten
Seddelindretning
Varianter fra Iv.K4, forlægstekster fra 4 svenske tekster påført
Dansk paralleltekst

Cod.Holm.K4, fol.; 1480-85.

Fremmedsproget paralleltekst

Sv.A ="" Cod.Holm.D4; 1430-50

Sv.B ="" Cod.Holm.D4a; ældre end 1457

Sv.C ="" Cod.Holm.D3; 1476

Sv.D ="" Cod.Skokloster 156, fol. (nu i RA, Stockholm); ca. 1450 eller noget senere

Tekstdatering
ca. 1480-85.
Litteraturhenvisning

Noreen, Erik (red.): Herr Ivan. SSFS 164-166. 1931

Noreen, Erik: Studier rörande Eufemiavisorna 3. Textkritiska studier över herr Ivan (Skr. utg. av Hum. Vetensk.-Samf. Uppsala 26,1)

Noreen, E.: Studier rörande Eufemiavisorna. Bd. 1-3. 1923-29 (HVSU. XXII:2 og 7, XXVI:1)

Noreen, E.: "Små bidrag till fornsvensk ordforskning". ANF 45, s. 221-28 og ANF 46, s. 279-86

Jansson, V.: Eufemiavisorna (UUÅ. 1945:8)

Document Buttons

Du har søgt på RomD.I. .. (Iv.K47v