Du er her: Forside / Ordsøgning

RomD.I. .. (Iv.K47v

Forkortelse på seddel
RomD.I. .. (Iv.K47v
Indtastet forkortelse
ILøverid. HolmK47 (RomD.1:
Kilde
Ivan Løveridder efter K 47
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.K47

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Noreens rettelser af Brandts læsninger (i Studier rörande Eufemiavisorna bd. 2 og 3) er indført i teksten uden bemærkninger, medmindre uoverensstemmelsen er væsentlig; i så fald skrives Noreens form også i teksten, men efterfulgt af [Noreen; xxx udg.]. Den danske tekst er oversat efter svensk forlæg, jf. Noreens udgave
Udgave

Brandt, C.J. (red.): Romantisk Digtning fra Middelalderen, 1, s. 1-204. København 1869

Område

Skønlitteratur

Yderligere oplysninger om teksten
Studér Middelalder på Nettets baggrundsstof
Udgave af kilden
Studér Middelalder på Nettets udgave af kildeteksten
Seddelindretning
Varianter fra Iv.K4, forlægstekster fra 4 svenske tekster påført
Dansk paralleltekst

Cod.Holm.K4, fol.; 1480-85.

Fremmedsproget paralleltekst

Sv.A ="" Cod.Holm.D4; 1430-50

Sv.B ="" Cod.Holm.D4a; ældre end 1457

Sv.C ="" Cod.Holm.D3; 1476

Sv.D ="" Cod.Skokloster 156, fol. (nu i RA, Stockholm); ca. 1450 eller noget senere

Tekstdatering
ca. 1480-85.
Litteraturhenvisning

Noreen, Erik (red.): Herr Ivan. SSFS 164-166. 1931

Noreen, Erik: Studier rörande Eufemiavisorna 3. Textkritiska studier över herr Ivan (Skr. utg. av Hum. Vetensk.-Samf. Uppsala 26,1)

Noreen, E.: Studier rörande Eufemiavisorna. Bd. 1-3. 1923-29 (HVSU. XXII:2 og 7, XXVI:1)

Noreen, E.: "Små bidrag till fornsvensk ordforskning". ANF 45, s. 221-28 og ANF 46, s. 279-86

Jansson, V.: Eufemiavisorna (UUÅ. 1945:8)

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.