Du er her: Forside / Ordsøgning

Pass.[Sth]

Forkortelse på seddel
Pass.[Sth]
Indtastet forkortelse
Pass.trakt. (Holm).
Kilde
Gammeldansk passionstraktat efter Cod.Holm.A31,4
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.A31,4

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Udgave

Gammeldansk passionstraktat. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske sprog. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1968

Område

Religion

Seddelindretning
Synoptisk opstillet med Pass.[AM]. Med blæk er påført mnt. og mhty. forlægstekst; når kun Mnt.A anføres, følges de øvrige tekster med den, eller de er helt ændret
Dansk paralleltekst

Gammeldansk passionstraktat efter AM72,8

Fremmedsproget paralleltekst

Mnt.A ="" Hamburg, Staats- und Univ.-Bibl. Cod.Conv. XIII,4

Mnt.B ="" Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl., Cod.Nov.1135

Mnt.C ="" Rooth, E.: "Der Passionstraktat von Heinrich von St. Gallen". Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Ser.B. bd. 30. 1934

Ty.A > mhty.A ="" Altdeutsche Neujahrsblätter. 1874

Ty.B > mhty.B ="" Der Passionstraktat des Heinrich von St. Gallen - Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde .. vorgelegt von Kurt Ruh. Thayngen 1940

Tekstdatering
ca. 1500(!)
Litteraturhenvisning

Nordentoft, Mette: "Glosserende synonymier i den gammeldanske passionstraktat". Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, s. 67-82. København 1997

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.