Du er her: Forside

SjT.25-130

Forkortelse på seddel
SjT.25-130
Indtastet forkortelse
SjTrøst (Holm).
Kilde
Sjælens Trøst efter Cod.Holm.A109
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.A109

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1425
Tekstoplysninger
Den danske tekst har kun den svenske som forlæg; denne har den middelnedertyske som sit forlæg
Udgave

Nielsen, N. (red.): Sjælens Trøst ("Siæla Trøst"), s. 25-130. København 1937-1952

Område

Religion

Seddelindretning
Svensk, latin og mnt. forlæg påført, jf. kommentar
Fremmedsproget paralleltekst

Sv. ="" Klemming, G.E. (red.): Själinna tröst, SSFS 19. Stockholm 1871-1873

Sv.2. ="" Henning, Sam. (red.): Själinna tröst, SSFS hft. 209, 211, 217. Uppsala 1954

Lat.A ="" Historie Sanctorum. Köln 1483. KB inkunabel nr. 2182

Lat.B ="" B. Mombritius, Sanctuarium, før 1480 II fol. 204v-210r

Mnt. ="" De Seelen Trost, Thott58

Tekstdatering
ca. 1425 (!)
Litteraturhenvisning

Thorén, Ivar: Studier över Själens tröst. Uppsala 1942.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1934: "Om Fragmenterne af den gammeldanske Siæla Trøst". APhS 9, s. 187-192

Document Buttons