Du er her: Forside

RomD.I. .. (Flor.v

Forkortelse på seddel
RomD.I. .. (Flor.v
Indtastet forkortelse
Flor. (RomD.1:
Kilde
Flores og Blanseflor
Håndskrift/tryk

Cod.Holm.K47

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Den danske tekst er oversat efter svensk forlæg, som nu er tabt, jf. Olsons udgave s. XIVf. Brandt har brugt Ghemen-trykket 1509 til at udfylde lakunerne i K47 udg. s. 289-290 og 348-349 (RomD.2, s. VII)
Udgave

Brandt, C.J. (red.): Romantisk Digtning fra Middelalderen 1, s. 287-289, 290-348, 349-356. København 1869

Område

Skønlitteratur

Yderligere oplysninger om teksten
Studér Middelalder på Nettets baggrundsstof
Udgave af kilden
Studér Middelalder på Nettets udgave af kildeteksten
Seddelindretning
Varianter fra to Ghemen-tryk påført i begrænset omfang; svensk forlægstekst påført i begrænset omfang (jf. kommentar)
Dansk paralleltekst

Flor.(1504) > Flor.(1505-10) ="" Ghemen-fragmentet 1505-10 (nydateret af Hellinga, Fund og Forskning XV 1968). Udskrevet efter Danske Folkebøger 6, s. 317-23.

Flor.(1509) ="" Ghemen-trykket 1509

Fremmedsproget paralleltekst

NB vedr. Sv: til vers 1022-52 og 1059-1084 er det ældste bevarede svenske håndskrift Sv.H nedenfor, og det skal benyttes i stedet for de påførte svenske gloser

Sv.A ="" Cod.Holm.D4; hovedtekst i Emil Olsons udgave

Sv.B ="" AM191,2

Sv.C ="" Cod.Holm.D4a

Sv.H ="" Cod.Hels. R III; dette fragment, som dækker vers 1066-1102 og 1111-52 i Emil Olsons udgave, er det ældste bevarede håndskrift, fra ca. 1350; det er vistnok ikke udnyttet af GO (burde være anført på sedlen på apeldgarth, RomD.II.321(Flor. 1509 v.1079), hvad MAN oktober -97 gjorde). Fotokopi af fragmentets tekst (og udgavens indledning) henlagdes samtidig i kasse 93

Tekstdatering
ca. 1500(!)
Litteraturhenvisning

Olson, E.: Flores och Blanzeflor. SSFS 157. 1921. Genoptryk SFSS 214. Lund 1956

Noreen, E.: Studier rörande Eufemiavisorna. Bd. 1-3. 1923-29 (HVSU. XXII:2 og 7, XXVI:1)

Noreen, E.: "Små bidrag till fornsvensk ordforskning". ANF 45, s. 221-28 og ANF 46, s. 279-86

Jansson, V.: Eufemiavisorna (UUÅ. 1945:8)

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.