Du er her: Forside

BønneB.III.003-175

Forkortelse på seddel
BønneB.III.003-175
Indtastet forkortelse
AM75 (Bønneb.3:
Kilde
Bønnebog i AM75,8
Håndskrift/tryk

AM75,8

Håndskriftdatering/trykår
ca. 1500
Tekstoplysninger
Hele teksten er udnyttet som hovedtekst
Udgave

Nielsen, K.M. (red.): Middelalderens danske Bønnebøger 3, s. 3-175. København 1957

Område

Religion

Seddelindretning
Teksten er opklæbet på sedler fra udgavens s. 46 og frem. Bibeltekster synoptisk anført med Vulgata. Varianter påført
Dansk paralleltekst

Oplysninger om varianttekst(er) må søges i arbejdseksemplaret

Fremmedsproget paralleltekst

Vulg. > lat. Vulg. ="" Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem, iussu Pii P.P.XI, cura et studio monachorum Benedicti commissionis pontificae a Pio P.P.X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S.R.E. Cardinale edita. Roma 1926sqq.

Britta Olrik Frederiksen har påvist at Hugo Ripelin af Strassburgs Compendium theologicae veritas er forlæg for skriftespejlet. Forlægget er ikke påført sedlerne

Tekstdatering
ca. 1500(!)
Litteraturhenvisning

Frederiksen, Britta Olrik: "En note til skriftespejlet i AM 75 8vo", Opuscula X, s.301-306. København 1996.

Frederiksen, Britta Olrik: "Nogle mundens synder i skriftespejlet i AM75,8", Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, s. 83-100. København 1997.

Document Buttons

Gammeldansk Ordbog

dækker perioden 1100-1515.

Ordbogen er under redigering,

og der planlægges en hjemmeside

med løbende publicering af de

redigerede artikler.

 

Gammeldansk Seddelsamling

er det vigtigste redskab for

Gammeldansk Ordbog. Samlingen

består af ca. 950.000 sedler med citater

fra alle middelalderlige kilder på dansk.

De er fordelt på ca. 30.000 opslagsord.

 

Søgninger

i den gammeldanske seddelsamling

kan gælde opslagsord og kilder.

Udvidet søgning muliggør

en kombination af opslagsord, kilde,

periode og emneområde.